Praktische informatie

Hier kunt u de schoolgids inkijken en downloaden: schoolgids_2023-2024

 • Nieuws

  Nieuws uit de groep

 • Ouder-app

  Op Kindcentrum Zevenhoeven maken we gebruik van de app Parro. Parro is een eenvoudige app waarmee leerkrachten en …

 • Schooltijden

  De schooltijden op KC Zevenhoeven zijn voor alle groepen 1 t/m 8 gelijk.

 • Vakantierooster

  Vakantierooster 2023-2024 Vakantierooster 2024-2025 Studiedagen 2024-2025

 • Verlof aanvragen

  Soms zijn er bijzondere omstandigheden waarvoor door de ouders dan verlof aangevraagd moet worden. Het formulier kun via …

 • Vertrouwenspersonen

  Klachtenregeling “Waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt”, luidt een bekend gezegde. Dat kan dus ook ons gebeuren. We …

 • Ziekmelden

  Als kinderen ziek zijn of iets later op school komen, dient u ons dat te laten weten. Dit …