Kom kennismaken en ervaren

Op KC Zevenhoeven mag je worden wie je bent. Kom kennismaken tijdens een persoonlijk gesprek en een rondleiding om te ervaren of onze school past bij u en uw kind(eren).

Wat wij belangrijk vinden

KC Zevenhoeven is een openbare school, waar ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

KC Zevenhoeven is een school: 

  • waar we werken aan een veilige school waar geen ruimte is voor pestgedrag; 
  • waar we hard werken om optimale prestaties met de leerlingen te behalen;
  • waar dit met goed geschoolde leerkrachten, goede methodes en duidelijke doelen wordt bereikt;
  • waar ieder kind bovenal een fijne schooltijd heeft!

The leader in Me

Zelf verantwoording nemen vanuit vertrouwen en met een duidelijk doel voor ogen. Het klinkt heel volwassen, maar de basis om dit te leren is juist de jonge leeftijd. Daarom werken wij met ‘The Leader in Me’: een methode die is afgeleid van de 7 succesgewoonten van zeer effectieve mensen van Stephen Covey.  Waar het om gaat is zelfsturing, kunnen samenwerken met anderen en het leren nemen van verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt is dat je de invloed op je leven kunt vergroten. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Zo leren kinderen zicht te krijgen op hun eigen aandeel en hun eigen verantwoordelijkheid. Op KC Zevenhoeven passen wij de zeven gewoonten toe in de omgang met elkaar.

Rots & water

Rots & Water is een speciaal ontwikkeld programma dat kinderen inzicht geeft in sociale situaties en het effect van hun eigen gedrag. KC Zevenhoeven is geaccrediteerd voor dit programma. Rots staat voor eigen grenzen kunnen aangeven, zelfstandig beslissingen nemen en een eigen weg gaan. Water staat voor communicatie, luisteren, samen oplossingen zoeken en grenzen van anderen respecteren. Met Rots & Water leren wij kinderen dat er meer mogelijk is dan een automatische eerste reactie. Zij leren alternatieven te vinden en ontwikkelen een ruimere keuze in de manier van gaan met zichzelf en hun omgeving.

Ons team

Het team van KC Zevenhoeven bestaat uit enthousiaste professionals, waarvan een groot deel zich heeft gespecialiseerd in diverse vakgebieden zoals ICT, zorg, gedrag en het jonge kind.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.

Onderwijskenmerken

Passend onderwijs

Voor ieder kind, ook voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Vertrouwen en veiligheid

Als basis om goed te leren en je eigen weg te vinden

Brede school

Met opvang en activiteiten voor en na schooltijd

Lerend vermogen

In de samenwerking met de kinderen, de ouders en elkaar