Samenwerking tussen school en ouders

Op de Zevenhoeven zien wij ouders als een belangrijke partner. We hebben tenslotte hetzelfde doel: het beste voor uw kind.

Hoe werken wij samen?

Wij zien ouders als experts van hun kind. Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken met ouder(s), kind en leerkracht en gedurende het jaar zijn er regelmatig voortgangsgesprekken.

Ouder aan het woord:

“Mijn kind wordt echt gezien op de Zevenhoeven”

Ouder van een kind in groep 4

Denkt u met ons mee?

Samen doelgericht naar de toekomst, met een goed oog voor de behoeften van vandaag, daar hebben wij graag ideeën en inzichten van onze ouders bij. Denkt u met ons mee?

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij overleggen met de directie over beleidsmatige zaken die te maken hebben met de Zevenhoeven. Denk aan de toekomst, de achtergronden van het beleid en de gevolgen van plannen voor werknemers, ouders en leerlingen. Soms heeft de MR een adviserende rol, een andere keer een meebeslissende stem. Ook kan zij zelf initiatief nemen.

Ouderraad

Wilt u graag helpen organiseren en zorgen dat leuke activiteiten van de grond komen? De ouderraad organiseert alle bijzondere evenementen en activiteiten in en om de school. De organisatie van de deelname aan, begeleiding en verzorging tijdens de Avond4Daagse en het schoolreisje. Natuurlijk het Sinterklaasfeest en de Kerst. De ouderraad vergadert eens in de 6 weken.