Medezeggenschapsraad

De MR is ook een aanspreekpunt voor ouders en/of verzorgers en werknemers betreft beleidsmatige zaken. De medezeggenschapsraad vergadert bijna iedere maand. Deze vergaderingen zijn openbaar en de vergaderdata staan in de kalender vermeld.

Vergaderdata

Donderdag 16-11-2023Donderdag 27-06-2024
Donderdag 01-02-2024
Donderdag 28-03-2024
Donderdag 23-05-2024

Extra informatie