Medezeggenschapsraad

De MR is ook een aanspreekpunt voor ouders en/of verzorgers en werknemers betreft beleidsmatige zaken. De medezeggenschapsraad vergadert bijna iedere maand. Deze vergaderingen zijn openbaar en de vergaderdata staan in de kalender vermeld.

Mariët, Tim. Kitty, Maaike, Patty en Jolanda

Verslagen medezeggenschapsraadvergaderingen schooljaar 2023-2024

notulen 28 maart 2024

Vergaderdata

Donderdag 16-11-2023Donderdag 27-06-2024
Donderdag 01-02-2024
Donderdag 28-03-2024
Donderdag 23-05-2024

Extra informatie