in een veilig leerklimaat krijgen kinderen de kans om te leren en samen te werken

kinderen, ouders en leraren zijn samen

kinderen weten waarom ze leren en waartoe het kan leiden

om goed op de toekomst voorbereid te zijn

Missie

Missie

Op de Zevenhoeven leren we van de samenwerking met de kinderen, de ouders en elkaar. We hebben oog voor ieder kind en zijn/ haar leerbehoeften. We leren met plezier, ontdekkend en oplossingsgericht. Waarbij de kinderen zich betrokken voelen en verantwoordelijk zijn voor zichzelf, een ander en de omgeving.

Lees verder ›
Kindkracht

Kindkracht

We zien graag dat kinderen in hun kracht staan. Dat zien we terug als kinderen; initiatief nemen, verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces nemen, kunnen samenwerken, om kunnen gaan met het geven en ontvangen van kritiek en doorzetten bij tegenslag, ook als het directe resultaat nog even uitblijft.

lees verder ›
Ouderkracht

Ouderkracht

De samenwerking met ouders draagt bij aan het welbevinden en schoolplezier van het kind. Wij willen dat kinderen zich gesteund voelen door leerkracht én ouders. Wij zien ouders als educatieve partners en voelen ons samen met hen sterk en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind. Ouderbetrokkenheid bevordert

lees verder ›
Leerkracht

Leerkracht

De leerkracht is deskundig, is eigenaar van de leeropbrengsten en heeft ruimte voor eigen initiatief. Wij zetten talenten van leerkrachten in om ons onderwijs vorm te geven. We zien voor de leerkracht een coachende en begeleidende rol. We zijn kwaliteitsgericht: waar nodig ondernemen we actie om

lees verder ›

Met de Zevenhoeven VEILIG, BETROKKEN EN DOELGERICHT op weg naar de toekomst.

Samen werken aan de kwaliteit van morgen.

Wij staan open voor iedereen, ongeacht geloof, huidskleur of geaardheid. Wij schenken aandacht aan maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden en we hebben respect voor verschillen.