in een veilig leerklimaat krijgen kinderen de kans om te leren en samen te werken

kinderen, ouders en leraren zijn samen

kinderen weten waarom ze leren en waartoe het kan leiden

om goed op de toekomst voorbereid te zijn

Ons onderwijs

Ons onderwijs

Op de Zevenhoeven bieden wij passend onderwijs. In de groep wordt instructie en verwerking gegeven op minimaal 3 niveaus. Daarnaast hebben we een passend aanbod voor kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn en voor kinderen die op hun eigen tempo de basisschool doorlopen.

Lees verder ›
De veilige school

De veilige school

Een veilige schoolomgeving voor alle kinderen is meer dan alleen een prettige sfeer op school. Wij investeren in een goede vertrouwensband en een prettig klimaat. Door middel van heldere omgangsregels zorgen we voor een fijne sfeer. Op school bieden we sociale vaardigheidslessen,

lees verder ›
Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs

Waarom cultuuronderwijs? Wij willen dat de kinderen alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunst, muziek, dans, drama, literatuur en media. Alle kinderen krijgen muziekles van een vakdocent muziek.

lees verder ›
Onze brede school

Onze brede school

Naast onderwijs bieden we ook kinderopvang en activiteiten vóór en na schooltijd. In samenwerking met Welschap kunnen onze kinderen zich inschrijven voor verschillende creatieve en sportieve workshops. De leerlingen beslissen onder begeleiding van de leerlingenraad

lees verder ›

Met de Zevenhoeven VEILIG, BETROKKEN EN DOELGERICHT op weg naar de toekomst.

Nieuws

Samen werken aan de kwaliteit van morgen.

Wij staan open voor iedereen, ongeacht geloof, huidskleur of geaardheid. Wij schenken aandacht aan maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden en we hebben respect voor verschillen.