Samen naar de toekomst

Succes, vertrouwen, veiligheid

Onderwijs en opvang onder 1 dak

KC Zevenhoeven biedt naast goed onderwijs de mogelijkheid om zowel voor als na schooltijd gebruik te maken van kinderopvang. Onze opvang is binnen het schoolgebouw, de kinderen blijven dus op een voor hun vertrouwde plek. De medewerkers van de opvang zijn ook tijdens de schoolpauzes aanwezig op het plein, waardoor de kinderen en medewerkers elkaar al kennen.

“Ik vind de juf van mijn kind open en enthousiast. Mijn kind wordt echt gezien op de Zevenhoeven”

Ouder van een kind in groep 4

Leren en groeien

Op de Zevenhoeven vinden we het belangrijk om leerlingen te laten groeien. Naast aandacht voor vakken als taal, rekenen, spelling, lezen, wereldoriëntatie, geschiedenis en verkeer, is er ook ruimte voor persoonlijke groei. Dit doen we onder andere met The Leader in Me en Rots & Water.

Burgerschap en cultuuronderwijs spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen en hun kijk op de wereld, daarom besteden we hier ook veel aandacht aan op de Zevenhoeven.

Prettige omgeving

Een fijne sfeer en heldere omgangsvormen zijn de basis.

Focus op taal en rekenen

Passend onderwijs in verschillende niveaus voor ieder kind.

Daltononderwijs

Ons doel is dat leerlingen die de school verlaten mensen met lef zijn!

The leader in me

Effectieve persoonlijke ontwikkeling vanuit 7 succesgewoonten. 

KC Zevenhoeven

Van onderwijs tot voor- en naschoolse opvang, de Zevenhoeven biedt meer dan onderwijs. Maak kennis met ons aanbod.

Kom kennismaken

We nodigen u en uw kind(eren) graag uit voor een rondleiding. Zo kunt u zelf de sfeer op onze school ervaren en eventuele vragen stellen.

Ook werken bij een bevlogen onderwijsinstelling?

Deze school maakt deel uit van IJmare waar alle mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen als leerkracht of als ondersteunende professional. Met 16 scholen en ruim 350 gedreven collega’s gaan wij elke dag voor het best mogelijke onderwijs in de IJmond.