Leerling in beeld

Vanaf schooljaar 2022-2023 zijn wij op de Zevenhoeven overgestapt naar het nieuwe leerlingvolgsysteem van Cito: Leerling in beeld.

In Leerling in beeld ligt de focus op de brede ontwikkeling van kinderen en op hun groei.
Er is aandacht voor:

  • de cognitieve ontwikkeling (lezen, spelling en rekenen-wiskunde)
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • executieve functies

In het nieuwe leerlingrapport van Cito vinden jullie de groei en het functioneringsniveau van jullie kind per vakgebied. Het geeft een duidelijk beeld van de groei die jullie kind in een halfjaar heeft doorgemaakt én op welk functioneringsniveau jullie kind per vakgebied zit.

Hieronder vinden jullie een beschrijving van het leerlingrapport.

Sociaal-emotioneel functioneren

Cognitieve ontwikkeling is belangrijk, maar natuurlijk wil je óók weten of je leerlingen lekker in hun vel zitten. Hoe is de sfeer in de groep? Hiervoor gebruiken we het instrument Sociaal-emotioneel functioneren.

Het instrument bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerkrachten én leerlingen. Om jullie een idee te geven, kunnen jullie hier de vragenlijsten bekijken.

Executieve functies

We willen óók weten hoe leerlingen hun schoolwerk aanpakken. Hoe zit het met hun luister- en werkhouding? Kunnen ze zelfstandig leren en werken? Er zijn leerlingen die moeite hebben met het onthouden van instructie en die snel van slag lijken. Als dat het geval is, valt het natuurlijk niet mee om taal en rekenen onder de knie te krijgen. Om hier een beeld van te krijgen nemen we het instrument Executieve functies af, zo krijgen we een goed beeld van elke leerling en je ziet gelijk waarop je kunt focussen om een leerling optimaal te laten groeien.

Dit instrument bestaat ook uit digitale vragenlijsten voor leerkrachten én leerlingen. Ook hier om jullie een idee te geven, kunnen jullie hier de vragenlijsten bekijken.

Referentieniveaus

In het leerlingrapport van Cito (vanaf groep 7) vinden jullie de referentieniveaus. De referentieniveaus op de basisschool worden aangegeven met F (fundamenteel) en S (streef). Een referentieniveau geeft aan wat je kunt op het gebied van taal en rekenen. Het meten van de referentieniveaus is verplicht.

Het basisniveau (1F) is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool minimaal zouden moeten beheersen. Maar het gewenste niveau ligt hoger. De overheid heeft de wens dat het grootste deel van de leerlingen aan het eind van de basisschool een hoger niveau behaalt, het streefniveau (1S).

Voor taal staat 1S gelijk aan de tweede stap van het basisniveau: 2F. Bij taal op niveau 1F moet je denken aan teksten met een eenvoudige structuur en met vaak gebruikte woorden. Bij 2F zijn de teksten iets ingewikkelder. Bij rekenen wordt op niveau van 1F met eenvoudige getallen gerekend. Bij 1S rekenen kinderen met complexere getallen en zijn er meer denkstappen nodig om een rekenopgave op te lossen.

Hieronder extra verschillende links met meer uitleg over Leerling in beeld: