Groeiklas de Zevensprong

Op KC Zevenhoeven besteden we structureel aandacht aan meerkunnersonderwijs in de vorm van een groeiklas. In onze groeiklas ‘De Zevensprong’ wordt voor meerbegaafde leerlingen elke week een dagdeel verdiepende en verrijkende leerstof aangeboden. Leerlingen die in de dagelijkse onderwijspraktijk niet regelmatig tegen de grenzen van hun mogelijkheden aanlopen, krijgen in deze klas uitdagend onderwijsaanbod dat aansluit bij hun behoefte. Op deze manier wordt doelmatig aandacht besteedt aan het leren leren, leren denken en leren leven. Kinderen kunnen hierdoor belangrijke vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen, creatief denken, zelfinzicht en zelfsturing ontwikkelen. In de groeiklas wordt groepsdoorbroken gewerkt, dus de kinderen ontwikkelen zich in samenwerking met gelijkgestemden. Naast de activiteiten in de groeiklas, worden de kinderen ondersteund in het aanbod van verdiepend en verrijkend lesmateriaal dat zij zelfstandig in hun eigen klas kunnen maken.

De naam ‘De Zevensprong’ vindt zijn oorsprong in verschillende pedagogisch-didactische visies. Naast natuurlijk de 7 van Zevenhoeven, verwijst de 7 naar de Boom der 7 Gewoonten van The Leader In Me en naar de 7 uitdagingen voor cognitief getalenteerde kinderen[1]. Onze ambitie is dat kinderen op deze gebieden een behoorlijke sprong kunnen maken in de groeiklas, vandaar de Zevensprong.

De Zevensprong bevindt zich gewoon op KC Zevenhoeven, naast groep 8, en wordt begeleid door Martine de Groot.


[1] Koenderink, T. (2012). De 7 uitdagingen. De 7 uitdagingen in het onderwijs aan cognitief getalenteerde kinderen. Venlo:Novilo