Verlofaanvraag

 

Verlofaanvraag

Leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen (5 t/m 17 jaar) de school moeten bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. In de schoolgids staat dit precies vermeld.

Verlof voor extra vakantie

Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. De directeur kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat jaar.
U heeft hiervoor een werkgeversverklaring nodig en kan dit verlof uiterlijk 8 weken van te voren aanvragen.
Op de website van OPOIJmond vindt u de volledige tekst van de verlofregeling.

Link: Aanvraag extra vakantie en verlof