OR

Ouderraad (OR)

De ouderraad  bestaat uit een groep enthousiaste ouders die, in overleg met het lerarenteam, activiteiten organiseert die niet direct met onderwijs te maken hebben, maar wel bij het naar school gaan horen. Denk daarbij aan sinterklaas, kerst, pasen, bag 2 school, koningsspelen, avond 4 daagse, schoolfotograaf, schoolreisje, doedag en afscheid groep 8.  Deze activiteiten worden bekostigd van de ouderbijdrage.
De ouderraad kan altijd versterking gebruiken en ook hulpouders op de dag van een activiteit zijn altijd welkom.

Voor vragen, ideeën of aanmelden als or-lid of hulpouder kan je mailen naar:
or@zevenhoeven.nl