MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden (afhankelijk van het aantal kinderen op de school). Drie ouders, gekozen door de ouders, en drie leerkrachten, gekozen door het team. De leden worden voor een periode van twee jaar gekozen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn in het Medezeggenschapsreglement uitgewerkt. De directeur vertegenwoordigt het bestuur en heeft een adviserende rol naar de MR.
Het E-mail adres van de MR is MR@zevenhoeven.nl.

De MR-oudergeleding:
Dennis Talens, Kitty de Jeu en Jacobine Groenendaal 

De MR-personeelsgeleding: Mariët Dijkstra, Yvonne Bongers en Patty Schol.