Lestijden

Lestijden

De schooltijden op De Zevenhoeven zijn voor alle groepen 1 t/m 8 gelijk.

Dag Begin en eindtijd middagpauze
Maandag 08.30 – 14.15 uur 30 minuten
Dinsdag 08.30 – 14.15 uur 30 minuten
Woensdag 08.30 – 12.15 uur geen
Donderdag 08.30 – 14.15 uur 30 minuten
Vrijdag 08.30 – 14.15 uur 30 minuten
Inloop

Tien minuten voor de aanvang van de les gaat de eerste bel en gaan de deuren van de school open. De leerkrachten zijn in de klas aanwezig. De tweede bel betekent dat de lessen gaat beginnen.

Continurooster

Bij ons continurooster blijven alle kinderen op school over. Het continurooster heeft geen effect op het aantal lesuren dat kinderen in totaal krijgt. Wel worden de lesuren anders geclusterd per schooldag, per week, per leerjaar. Het continurooster bestaat op De Zevenhoeven uit vier gelijke dagen van 8:30 uur tot 14:15 uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Woensdag gaan alle kinderen van 8:30 uur tot 12:15 uur naar school om het voor hen bijvoorbeeld mogelijk te maken deel te nemen aan verschillende sportactiviteiten.
De lunchtijd op onze school is onderwijstijd. Dat wil zeggen dat het eten gecombineerd wordt met onderwijsactiviteiten die gerelateerd zijn aan vak- en ontwikkelingsgebieden binnen het basisonderwijs die beschreven zijn in ons schoolplan. De activiteiten tijdens de lunch zijn een integraal onderdeel van ons onderwijsaanbod. Uiteraard zijn de activiteiten van dien aard dat ze goed te combineren zijn met het eten. De activiteiten die tijdens de lunch plaatsvinden zijn als officieel document opgenomen in het lesrooster per groep (bv. een kringgesprek, groepsvormende activiteiten, school-TV, instructie handvaardigheid, boekbespreking, voorlezen etc.)