Oudergesprekken

Oudergesprekken

Vanaf de  tweede schoolweek start contactweek 1 met een startgesprek tussen ouders en leerkracht(en). Hierin worden bijzonderheden overgedragen, het plan voor het komend schooljaar besproken en afspraken gemaakt voor het komende schooljaar.  

Drie keer per jaar wordt er een inloopmoment georganiseerd. De kinderen laten hun ouders hun werk zien en vertellen erover. U kunt werk bekijken, zodat u een indruk krijgt van wat uw kind de afgelopen periode op school heeft gedaan. Met uitzondering van de eerste inloop liggen de rapporten in de groepen 2 t/m 8 klaar.  

Een week na het eerste rapport is er in februari contactweek 2. In een persoonlijk gesprek kunt u met de leerkracht van gedachten wisselen over de werkzaamheden en vorderingen van uw kind. De leerlingen vanaf groep 5 zijn hierbij aanwezig.  

Een week na het tweede rapport wordt in juni contactweek 3 gehouden. Ouders worden hiervoor door de leerkracht uitgenodigd of kunnen zelf een afspraak maken indien ze nog vragen hebben n.a.v. het tweede rapport. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen hierbij aanwezig zijn. Deze laatste contactweek is facultatief.

U kunt zich voor de contactweken inschrijven via Parro nadat u een bericht hierover heeft ontvangen. 

Indien daar aanleiding toe is zal u tussentijds worden uitgenodigd door de leerkracht(en).
De contactweken duren twee weken.