Communicatiekanalen

Parro  

Naast de schoolgids ontvangen ouders via Parro een digitale iNFo waarmee de ouders geïnformeerd worden over schoolzaken, of over diverse wetenswaardigheden. 

Daarnaast is er de schoolgids en onze website met informatie over de inrichting van het onderwijs en de schoolorganisatie. 

Alle nieuwe ouders krijgen (per kind) een inlogcode voor ons mailsysteem Parro. 

Via dit systeem ontvangt u actuele berichten met betrekking tot de hele school of bepaalde groepen en kunt u zich inschrijven voor oudergesprekken. 

Ook worden worden ouders via Parro regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten in de groep.