Info avond

Informatieavonden en nieuwschooljaarsreceptie

In het begin van elk schooljaar (rond de derde schoolweek) worden de
informatieavonden georganiseerd.
Doel van deze avonden is dat u kunt kennismaken met de groepsleerkracht(en) van uw kind.
Dan wordt ook het lesprogramma in de groep van uw kind(eren) voor het betreffende schooljaar
besproken.
Aansluitend is er een nieuwschooljaarsreceptie waarin de ouders van leerlingen in de groep met elkaar kunnen kennismaken.
In groep 8 wordt dan ook uitleg gegeven over het voortgezet onderwijs en het schooladvies.