Informatieavond

Informatieavond

In het begin van elk schooljaar (rond de derde schoolweek) worden de
informatieavonden georganiseerd.
Doel van deze avonden is dat u kunt kennismaken met de groepsleerkracht(en) van uw kind en met het jaarprogramma van het leerjaar.