Corona afspraken

Corona-beslisboom kinderopvang en basisschool

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang en de basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. De actuele versie van de Nederlandse beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van de basisschool is van 18 oktober 2021. De actuele Engelstalige versie is van 20 oktober 2021. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 181021.pdf

Wat is ‘veel hoesten’?

In de beslisboom wordt gevraagd of een kind veel hoest. Het RIVM spreekt in haar richtlijn over ‘incidenteel hoesten’ en ‘af en toe hoesten’, zonder dat verder te specificeren. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Daarom wordt er ook in de beslisboom geen nadere omschrijving van ‘veel hoesten’ gegeven. Twijfelt u of er sprake is van veel hoesten? Neem dan contact op met het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 – 1351 (gratis, 08:00 – 20:00 u) of vraag een (kinder)arts om advies.