Ouderkracht

De samenwerking met ouders draagt bij aan het welbevinden en schoolplezier van het kind. Wij willen dat kinderen zich gesteund voelen door leerkracht én ouders. Wij zien ouders als educatieve partners en voelen ons samen met hen sterk en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind. Ouderbetrokkenheid bevordert de leerprestaties van kinderen door de ondersteuning thuis. Gedrag op school is makkelijker bij te sturen als ouders en leerkracht elkaars aanpak ondersteunen.