PBS

 
Positive Behavior Support (PBS)
http://www.swpbs.nl/

Op de Zevenhoeven werken wij volgens de principes van Positive Behavior Support (PBS).

PBS is gericht op het creëren van een gezonde sociale omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiertoe heeft het team gezamenlijk waarden geformuleerd die de school belangrijk vindt. Vervolgens heeft het team het gedrag benoemd dat past bij deze waarden. Dit gedrag wordt de kinderen actief aangeleerd. Adequaat gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Op deze manier komen wij nog meer tegemoet aan de (verschillen in) onderwijsbehoeften op sociaal-emotioneel gebied en versterken wij de preventie van gedragsproblemen.

Wij werken met een gedragsteam, waarin de directie, intern begeleider en ouders zijn vertegenwoordigd. Het gedragsteam geeft sturing aan het proces/de aanpak voor onze school en bepaalt in welk tempo het proces wordt doorlopen en welke onderdelen meer of minder aandacht krijgen.
Er is een leerlingenraad waarin kinderen uit verschillende groepen zijn vertegenwoordigd en hun mening en/of ideeën kenbaar kunnen maken. Hiervoor worden jaarlijks verkiezingen per groep gehouden.