Logo Zevenhoeven

De zeven symbolen, die samen het logo vormen, omsluiten met elkaar de veilige omgeving die de Zevenhoeven voor de kinderen wil zijn. Zeven i.v.m. de naam van de school en zeven, omdat wij in ons schoolprofiel zeven kernwaarden belangrijk vinden. Met dit logo willen wij laten zien dat bij ons op school competentie, respect voor jezelf en elkaar, respect voor je omgeving, samenwerking, zelfstandigheid, talentontwikkeling en aandacht voor verschillen hand in hand gaan.

 
Iedere afzonderlijke kleur in het logo, staat voor één van de kernwaarden, te weten:

  • Competentie: Een kind moet geloven in zijn/haar eigen kunnen, voldoende zelfvertrouwen opbouwen om zich van daaruit optimaal te kunnen ontwikkelen.
  • Respect voor jezelf en elkaar: Houd rekening met anderen, zorg voor elkaar, maar vergeet daarbij jezelf niet.
  • Respect voor je omgeving: Zorg voor je omgeving, zorg voor de materialen waar je mee werkt, zorg voor alles wat je omringt.
  • Samenwerking: Je hebt anderen nodig om zelf te kunnen groeien, om je verder te ontwikkelen. Dit betekent dat inlevingsvermogen en rekening houden met de ander belangrijke voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van het kind.
  • Zelfstandigheid: Een kind moet vertrouwen hebben in wat het zelf kan, voldoende kennis en kunde vergaard hebben om problemen zelf op te lossen of hulp in te roepen. Ook dat is zelfstandigheid.
  • Ontwikkeling van talenten: Talenten, elk kind heeft ze. Het is onze taak kinderen bewust te maken van hun talenten en ze verder te ontwikkelen.
  • Aandacht voor verschillen: Elk kind is anders, leert anders of in een ander tempo. Wij hebben aandacht voor die verschillen en benaderen ieder kind als een eigen persoonlijkheid in ontwikkeling.

Deze zeven waarden zijn niet los te koppelen, gaan hand in hand. Ze leiden tot een veilige omgeving waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.