Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020

Wat is een ondersteuningsplan?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijven wij hoe we leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleiding geven. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020