Protocol medische handelingen op scholen

Medische handelingen en medicijnen 

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medisch zorg nodig heeft.  

Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, meldt u dit bij de schoolleider voor het opstellen van een plan van aanpak.  
Het personeel is niet bevoegd om medische handelingen te verrichten. De school zal de ouders vragen hiervoor (kinder)thuiszorg te organiseren. 
Onze medewerkers mogen wel uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat jaarlijks samen met de leerkracht vast in een formulier, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.  

Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. 

Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen van OPO IJmond. 

Protocol medische handelingen op scholen