Protocol kleuterverlenging en doublure

Protocol kleuterbouw verlenging
Elk jaar wordt er gekeken of de leerlingen zich voldoenden hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een volgende groep. Soms komt het voor dat kinderen zich anders ontwikkelen ten opzichte van hun groepsgenoten. School zal zich in eerste instantie inspannen om te achterhalen wat de mogelijke oorzaken zijn en wat wij voor dit kind kunnen betekenen. In principe laten wij geen kinderen doubleren (kleuterverlenging) en bieden wij passend onderwijs aan in de vervolggroep. Wij zullen alleen besluiten tot doublure of kleuterverlenging als dit de beste oplossing is voor de problemen van het kind en er voldoende aanwijzingen zijn dat het kind na de doublure of kleuterverlenging het groepsaanbod zonder problemen kan volgen. In het protocol leest u meer over de criteria die wij hanteren bij een kleuterverlening. 
 

Protocol Kleuterverlenging en doublure