Protocol dyslexie

Protocol dyslexie
Dit protocol dyslexie is een leidraad in de signalering van eventuele lees/spellingproblemen of dyslexie bij leerlingen. Het protocol heeft een aparte toets- en interventiekalender voor de groepen: groep 1 – 2, groep3, groep 4, groep 5 t/m 8. Het doel van dit protocol is om de doorgaande lijn van de leerling te bewaken. Het biedt houvast bij het nemen van stappen op het gebied van signalering, diagnostisering en behandeling. Het protocol beschrijft tevens de aanvraagprocedure van een dyslexieverklaring.

 

Protocol Dyslexie OPO IJmond