Zorg op school

Ondanks onze zorg en aandacht kan het voorkomen dat kinderen een eigen ontwikkeling doormaken, waar we ons zorgen om maken. Kinderen die opvallen door hun gedrag en/of hun leerprestaties. Wij hebben de wil en voelen het als onze verantwoordelijkheid deze kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

In het structurele overleg met de leerkracht en intern begeleider (IB’er) wordt gekeken welke kinderen gerichte hulp nodig hebben. De oplossingen voor de hulp kunnen heel divers zijn. Indien nodig wordt voor een kind een plan van aanpak gemaakt. Soms hebben we het advies of ondersteuning nodig en dan kan het zijn dat een kind besproken wordt in een ondersteuningsoverleg. Uiteraard worden de ouders altijd geïnformeerd als we zorgen hebben over hun kind en zullen we in overleg met ouders de nodige acties ondernemen.