Beleidsplan meer-en hoogbegaafden

Beleidsplan meer-en hoogbegaafden

Het plan is bedoeld voor het leerkrachtenteam van de Zevenhoeven en voor alle belanghebbenden (ouders, kinderen en geïnteresseerden). Dit beleidsplan geeft weer hoe we het onderwijs en de begeleiding willen vormgeven. We verwoorden hierin onze visie, wat we verstaan onder de diverse niveaus van begaafdheid en welke criteria we hanteren. Vervolgens beschrijven we welke organisatievormen, welke middelen en werkwijzen hierbij passend zijn. We beschrijven hoe onze werkwijze van Levelwerk en Plannex is.

Beleidsplan meer-en hoogbegaafden