Schoolplan 2020-2024

 

Schoolplan

Elke school heeft een schoolplan. Daarin staat hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich gaat ontwikkelen. Elke vier jaar stelt de school samen met de medezeggenschap een nieuw schoolplan vast. Op de schoolplanposter staan in het kort onze doelen voor de aankomende vier jaar op. Tevens onze missie en visie, kernwaarden, een eigen beoordeling over onze basiskwaliteit en waar wij als team trots op zijn.                                                                

SCHOOLPLANPOSTER

SCHOOLPLAN 2020-2024