Ons onderwijs

Ons onderwijs

Op de Zevenhoeven bieden wij passend onderwijs. In de groep wordt instructie en verwerking gegeven op minimaal 3 niveaus. Daarnaast hebben we een passend aanbod voor kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn en voor kinderen die op hun eigen tempo de basisschool doorlopen.

We hebben op school meerdere onderwijsassistenten, daardoor kunnen we de kinderen die meer aandacht nodig hebben extra ondersteuning geven. 

Kinderen met Nederlands als Tweede taal krijgen bij ons extra hulp binnen en buiten de klas om hun woordenschat te vergroten. 

Het lesprogramma van de Zevenhoeven bestaat uit de volgende vakken: taal, technisch en begrijpend lezen, rekenen, spelling, oriëntatie op jezelf en de wereld, digitale geletterdheid, wetenschap en techniek, beeldende vorming, burgerschapsvorming en sociale vorming, gymnastiek, muziek en schrijven. Naast deze verplichte schoolvakken bieden wij een breed cultuur- en sociaal vaardigheidsprogramma.