Opvang op school (Welschap)

BSO de Piramide is gevestigd in basisschool de Zevenhoeven en vangt 60 kinderen op van 4 tot 12 jaar. De BSO heeft twee groepsruimtes met verschillende speelhoeken. We spelen buiten op het plein van de school en af en toe (onder begeleiding van een medewerker) in de nabije groene omgeving. Ook maken wij dagelijks gebruik van de aula in de Zevenhoeven school, hier kunnen de 8+ kinderen achter de computer, kunnen wij een spelletje doen en of een knutsel maken. Wekelijks zijn wij ook te vinden in Gymzaal de Velst. Als kinderen de 8-jarige leeftijd bereiken, gaan ze naar BSO 8+ groep. Deze groep is meer gericht op de behoeften van oudere kinderen en op alles wat met sport en spel te maken heeft.

Ook verzorgen we op maandag, dinsdag en donderdag de voorschoolse opvang (VSO) bij de Zevenhoeven. Ouders kunnen hun kinderen dan voor schooltijd brengen zodat zij op tijd naar werk kunnen. Wij zorgen dat de kinderen dan op tijd in de klas aanwezig zijn. De voorschoolse opvang is geopende vanaf 7.30 uur en uw kind kan eventueel ook bij de voorschoolse opvang ontbijten.

Daarnaast doet Welschap samen met leerkrachten de pauzevervanging gedurende de 40 schoolweken.
Een vast team van 3 medewerkers vangt de kinderen van verschillende klassen op tijdens de lunch.
Dit kan zowel tijdens het buitenspelen zijn als ook tijdens de lunch in de klas.

Link: Buitenschoolse opvang locatie Zevenhoeven

Opvangtijden

Voor kinderen van de Zevenhoeven
BSO: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 14.15 – 18.30 uur
woensdag: 12.00 – 18.30 uur (op locatie van de Kameleon, Lauraplein 1)

VSO: maandag, dinsdag, donderdag: 7.30 – 8.15 uur op de Zevenhoeven
woensdag en vrijdag: 7.30 – 8.15 uur (op locatie van de Kameleon, Lauraplein 1)