Brede School

 L

De Zevenhoeven is een brede school

De Brede School Heemskerk is een samenwerkingsverband tussen basisscholen en diverse organisaties in opdracht van de gemeente Heemskerk. Op steeds meer basisscholen bieden we laagdrempelige, nuttige en leuke activiteiten aan, gericht op:

  • bestrijden van ontwikkelingsachterstanden
  • ondersteunen bij de opvoeding
  • beter betrekken van de ouders bij het onderwijs
  • ontwikkeling van talenten
  • gemakkelijker maken voor ouders om werk en zorg te combineren
  • vergroten van sociale samenhang in de buurt

Vanuit cultuur, sport, natuur & milieu, techniek, welzijn en een combinatie van deze categorieën, organiseren we activiteiten, na schooltijd, op de basisschool zelf of op een locatie in de buurt.
Het aanbod komt tot stand door gesprekken met de basisscholen. Het aanbod kan aansluiten bij de thema’s of de lesstof van de school, of juist een aanvulling zijn op de lesstof waar een basisschool meer tijd aan wil besteden.