Onze brede school

Naast onderwijs bieden we ook kinderopvang en activiteiten vóór en na schooltijd. In samenwerking met Welschap kunnen onze kinderen zich inschrijven voor verschillende creatieve en sportieve workshops. De leerlingen beslissen onder begeleiding van de leerlingenraad mee welke workshops gekozen kunnen worden.

De kinderopvang wordt verzorgd door Welschap. In de ochtend is er voorschoolse opvang en na schooltijd naschoolse opvang. De medewerkers van Welschap zijn voor de kinderen een bekend gezicht, zij verzorgen ook onze tussenschoolse opvang als de leerkrachten lunchen.

De Praatmaatgroep verzorgt logopedie op school aan kinderen met een taalachterstand, woordenschatprobleem, spraakprobleem of behandeling als voorbereiding op een dyslexieonderzoek. Schoolmaatschappelijk werk is soms op school aanwezig om met kinderen te werken en de schoolverpleegkundige staat klaar om opvoedkundige vragen van ouders te beantwoorden.