Leerkracht

De leerkracht is deskundig, is eigenaar van de leeropbrengsten en heeft ruimte voor eigen initiatief. Wij zetten talenten van leerkrachten in om ons onderwijs vorm te geven. We zien voor de leerkracht een coachende en begeleidende rol. We zijn kwaliteitsgericht: waar nodig ondernemen we actie om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Teamleden delen kennis en ervaring en leren van en met elkaar. We zijn klantgericht: met ouders communiceren we veelvuldig en zorgvuldig en in de contacten met ouders is sprake van wederkerigheid en gelijkwaardigheid.