Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Om ongelukken op het schoolplein te voorkomen zijn de volgende afspraken gemaakt die we graag onder uw aandacht brengen.

  • Het brengen/afzetten van kinderen met de auto is alleen toegestaan via/op het parkeerterrein bij de achteringang van de school.
  • Er mag op het schoolplein niet gefietst worden.
  • Honden zijn op het schoolplein niet toegestaan.
  • Als de kinderen op de fiets komen is het de bedoeling dat zij via de eigen uitgang naar huis gaan i.v.m. de veiligheid op het plein.

De medezeggenschapsraad is actief betrokken bij de verbetering van de verkeersveiligheid in de wijk.