Gedragsteam

Gedragsteam

In een veilig leerklimaat krijgen kinderen de kans om te leren en samen te werken. De zorg die wij hebben om een goed pedagogisch klimaat in de school te hebben, doen wij ook samen met ouders. Hiervoor hebben wij een gedragsteam waarin de directie, intern begeleider, de gedragsspecialisten en ouders zijn vertegenwoordigd. We geven samen sturing aan het proces/de aanpak voor onze school en bepalen samen in welk tempo het proces wordt doorlopen en welke onderdelen meer of minder aandacht krijgen.