Kindkracht

We zien graag dat kinderen in hun kracht staan. Dat zien we terug als kinderen; initiatief nemen, verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces nemen, kunnen samenwerken, om kunnen gaan met het geven en ontvangen van kritiek en doorzetten bij tegenslag, ook als het directe resultaat nog even uitblijft. 

Want niet alleen het resultaat telt, maar vooral de weg ernaartoe. Niet alleen de focus op datgene wat (nog) niet lukt, maar de focus op het proces. Waardoor kinderen hun creativiteit en probleemoplossend vermogen ontwikkelen. Naast de kernvakken taal, lezen en rekenen spelen wereldoriëntatie, kunst & cultuur, techniek en mediawijsheid dan ook een belangrijke rol in ons onderwijs.  

Tijdens onze zogenoemde ‘Ontdekmiddagen’ krijgen de kinderen de kans om te ontdekken waar hun talenten liggen, waar ze blij van worden. De kinderen kunnen zes vrijdagmiddagen kiezen waar ze zich mee bezig willen gaan houden: techniek, sport, cultuur, koken, ICT, enzovoort, juist die activiteiten die minder vaak aangeboden worden in het reguliere lesprogramma kunnen nu in een kleine groep uitgeprobeerd worden. Hierbij maken we gebruik van buitenschoolse organisaties en/of de inzet van ouders die hun kennis en enthousiasme voor hun vak/talent willen delen. 

Op deze wijze bevorderen we het leren op een andere manier en met een andere insteek: ontdek jezelf, leer jezelf kennen.