Nieuwsbrief 7 oktober 2022

Onderwerpen:

  • Schoolreisje
  • Stiltehuisjes
  • De Zevenhoeven is jarig
  • Groeiklas/plusklas

Schoolreisje 2022

Vrijdag 23 september was het zover. Net als vorig jaar, dit jaar weer op schoolreisje! De hele school stapte ’s morgens in de bus en ging naar activiteitencentrum Almere.

Wat hebben we een leuke dag gehad.

Stiltehuisjes

Stiltehuisjes geven een plek aan ieder kind. Een plek om tot rust te komen en even weg te zijn van alle prikkels waar een school of een BSO zo vol van zit. Kinderen komen in de stiltehuisjes weer tot zichzelf dankzij verschillende stilte-activiteiten. Ze leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag en emoties en dat in een pauzestand staan hierbij helpend is. Na gebruik van het stiltehuisje voelt een kind zich beter. Dit levert meer rust voor het kind op én brengt rust in de groep, een verbeterde concentratie en actieve deelname aan lessen en activiteiten.

Om goed met de Stiltehuisjes te kunnen werken, hebben de leerlingen de afgelopen periode twee lessen gehad over de Stiltehuisjes. In de lessen stonden centraal hoe prikkels binnenkomen (via de zintuigen) en hoe emoties eruit zien. Vervolgens welk effect dat kan hebben op het eigen gedrag als deze prikkels teveel of te weinig zijn, als emoties te heftig zijn en hoe je je gedraagt als je niet goed in je vel zit. Het gaat hierbij over de eigen grenzen, die de leerlingen in deze lessen ook ervaren hebben. Misschien heeft u hier al iets over gehoord over vieze geuren en een alarmbel?

In een tweede les kwam vervolgens aan bod in welke situaties grenzen (de alarmbel) bereikt kunnen worden en wat de leerling kan doen om zichzelf te helpen.

De Zevenhoeven is jarig!

We zijn 50 jaar geworden en wie jarig is trakteert. Op donderdag 22 september kregen alle kinderen op school een heerlijk ijsje van ons.

In 50 jaar is er natuurlijk heel veel veranderd. De Zevenhoeven is niet stil blijven staan en is zich als school blijven ontwikkelen. Dagelijks zijn wij bezig om onze leerlingen, uw kinderen, zo goed mogelijk onderwijs te bieden. We werken al een aantal jaren samen met onze opvangpartner Welschap. Zij doen de pauze vervanging en bieden de voor- en naschoolse opvang aan op onze locatie. De samenwerking is de afgelopen jaren intensiever geworden, een zelfde manier van werken en dezelfde speerpunten spelen hierbij een belangrijke rol. Omdat de samenwerking zo goed bevalt en we elkaar versterken hebben we besloten die samenwerking officieel vast te leggen en samen door te gaan als kindcentrum. Op onze vijftigste verjaardag kondigen wij dan ook officieel aan dat we verder gaan als kindcentrum Zevenhoeven.

School en opvang gaan samen in een nieuw kindcentrum en daar hoort een nieuw logo bij. Met trots onthullen wij op onze ‘verjaardag’ het nieuwe logo aan onze leerlingen en aan u. Een nieuw kindcentrum, een nieuw logo… maar nog steeds de beste plek voor uw kind.

Welkom op kindcentrum Zevenhoeven!

Groeiklas (Plusklas)

Binnenkort starten wij op de Zevenhoeven met een groeiklas. In onze groeiklas ‘De Zevensprong’ wordt voor meerbegaafde leerlingen elke week een dagdeel verdiepende en verrijkende leerstof aangeboden. Leerlingen die in de dagelijkse onderwijspraktijk niet regelmatig tegen de grenzen van hun mogelijkheden aanlopen, krijgen in deze klas uitdagend onderwijsaanbod dat aansluit bij hun behoefte.

Op deze manier wordt doelmatig aandacht besteedt aan het leren leren, leren denken en leren leven. Kinderen kunnen hierdoor belangrijke vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen, creatief denken, zelfinzicht en zelfsturing ontwikkelen. In de groeiklas wordt groepsdoorbroken gewerkt, dus de kinderen ontwikkelen zich in samenwerking met gelijkgestemden. Naast de activiteiten in de groeiklas, worden de kinderen ondersteund in het aanbod van verdiepend en verrijkend lesmateriaal dat zij zelfstandig in hun eigen klas kunnen maken. Op deze manier besteden we op de Zevenhoeven structureel aandacht aan meerkunnersonderwijs.  

De groepsleerkrachten besluiten samen met de intern begeleider en de leerkracht van de groeiklas welke leerlingen in aanmerking komen voor verrijking, verdieping en eventuele deelname aan De Zevensprong. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten, zoals ontwikkelingsvoorsprong, toetsresultaten en eventueel aanwezig capaciteitenonderzoek. Het aanbod van verrijking en deelname aan de Zevensprong gaat vanzelfsprekend altijd in samenspraak met de ouders. Omdat leerlingen door deelname aan de Zevensprong op wekelijkse basis lessen in de eigen klas missen en het belang hiervan over tijd kan veranderen, wordt deelname aan de groeiklas steeds per kwartaal heroverwogen. De activiteiten in de groeiklas vinden plaats op dinsdag.